Konsulentydelser

Vi samarbejder med de mest ambitiøse virksomheder og institutioner, der arbejder på at have et positivt aftryk på verden. Det gør vi ved at beregne klima- og miljøaftryk og hjælper med at implementere cirkulære løsninger, der bryder med lineære brug-og-smid-væk modeller.


Vi identificerer jeres lavthængende responsibility frugter og peger på hvilke indsatser der faktisk batter i jeres produktion.

Vi kan hjælpe dig på forskellige måder, alt efter hvad du har brug for.

 

1. Roadmap til transparens
Vi udvikler et roadmap der tegner op jeres vej til at implementere transparens. Sammen lægger vi en solid strategi der hjælper jer med at komme i mål med jeres ambitioner. 

2. Udregning af aftryk

Vi laver et overslag over aftrykket af jeres produkter og identificerer hvor de største besparelser findes i jeres produktion. Dertil udpeger vi alternative fibre, processer og teknologier der forbedrer jeres produktionsforhold og reducerer jeres klima- og miljøaftryk.

3. Certificering

Vi hjælper med hvilke certificeringer der er relevante for jer og hvordan de vil skabe værdi for jeres forretning.

4. Løbende sparring
Du får sparring i dine daglige bæredygtigheds-spørgsmål og et solidt fundament for at træffe kvalificerede beslutninger, der reducerer jeres aftryk på verden og forbedrer arbejdsforholdene i værdikæden.
Vi er altid tilgængelige til en snak når du har behov for det.

5. Proof-reading/Legitime udtalelser
Vi er dine kritiske øjne på hvordan din virksomhed er fremstillet på hjemmesiden og sociale medier. Du får hjælp med gennemlæsning af dokumenter og offentlige udtalelser og bud på hvordan I omtaler jeres arbejde. Vores udtalelser er baseret på data og vi tager ansvar for legitimiteten af leverancerne. 

6. Skræddersyet viden
Vi går i dybden med rapporter og tal for at finde den viden du har brug for. Med vores datadrevne tilgang kan du være sikker på legitimiteten af det vi afleverer. 

7. Rådgivning til responsibility-reports
Du får hjælp med udarbejdelsen af responsibility-reports (f.eks. CSR-report, UN global compact report og COP) gennem sparring, rådgivning og faktatjek.

 

Vi bistår jer i så og sige alt der kan have en reel impact. Har du brug for noget der ikke står nævnt ovenfor, må du endelig tage kontakt, så finder vi ud af hvordan vi kan hjælpe jer.

Priser

 

Få adgang til vores viden gennem medlemskab eller ansæt os til at udføre enkeltopgaver til timepris. Tag kontakt så finder vi en løsning der passer jer. Vi vil gerne hjælpe alle, også dem der ikke er medlemmer.

Ikke-medlemmer Medlemmer
Timepris 1.200 850

*priser er i DKK ex. moms.

Tekstilrevolutionen
Esromgade 15, 1001 stuen,
2200 København N