SAMARBEJDSPARTNERE

VI SAMARBEJDER PÅ TVÆRS AF SAMFUNDET

Vi vægter samarbejder med andre virksomheder, organisationer, vidensinstitutioner og øvrige, på tværs af samfundet. 

GCO

Continual er en ambitiøs rådgivningvirksomhed med et 360° fokus på tekstilbranchens arbejde med CSR etableret af Tanja Gotthardsen. Sammen deler vi en holistisk tilgang til at sænke tekstilbranchens negative fodaftryk og vi har høje ambitioner for, hvordan vi skal rykke industrien i den rigtige retning.

Vi samarbejder med Tanja især om branchespecifikke anbefalinger og politisk interessevaretagelse. Derudover er Tanja og Continual skarpe på CSR, arbejdsforhold og menneskerettigheder, poltik og forbrugeroplysning.

 

Læs mere om Continual her.

SKRIV ELLER RING TIL OS.

S
VI GLÆDER OS TIL AT HØRE FRA DIG!

Tekstilrevolutionen | Esromgade 15, 1001 stuen, 2200 København N |