VIDENSDELING PÅ TVÆRS AF SAMFUNDET

I Tekstilrevolutionen er vidensdeling og samarbejde gennemgående for alt det, vi laver. Derfor indgår vi strategiske samarbejder med andre aktører, der ligesom os, kæmper for at skabe reel positiv forandring i tekstilindustrien. Desuden deltager vi i en række advisory boards og råd, hvor vi kan byde ind med faglig viden og løsninger til at bevæge os mod absolut bæredygtighed i tekstilindustrien.

 

STRATEGISK SAMARBEJDE

Continual er en ambitiøs rådgivningvirksomhed med et 360° fokus på tekstilbranchens arbejde med CSR etableret af Tanja Gotthardsen. Sammen deler vi en holistisk tilgang til at sænke tekstilbranchens negative fodaftryk og vi har høje ambitioner for, hvordan vi skal rykke industrien i den rigtige retning.

Vi samarbejder med Tanja især om branchespecifikke anbefalinger og politisk interessevaretagelse. Derudover er Tanja og Continual skarpe på CSR, arbejdsforhold og menneskerettigheder, poltik og forbrugeroplysning

RÅD & ADVISORY BOARDS

Tekstilrevolutionens Head of Research, Markus Hatting, er en del af Ingeniørforeningen IDAs Ekspertkorps, hvor han hjælper med at kvalificere den offentlige debat, når det kommer til tekstiler og bæredygtighed.  Markus arbejder med tekstiludfordringer i dansk  internationalt perspektiv samt med løsninger inden for lovgivning, forretningsmodeller og teknologi.

 

Vi deltager følgegruppen for udviklingen af et ”Total Cost of Ownership” (TCO, beregning af totalomkostninger) ved indkøb og drift af produkter. Samarbejdet har til formål at kvalificere beslutninger om valg af engangs- vs. flergangs-tekstiler i kommunerne. Værktøjet bliver udviklet af Viegand Maagøe.

Vi er en del Forbrugerrådet TÆNKs advisory board i projektet: Sammen mod tøjspild.
Projektet er finansieret af Salling Fondene og har til formål at identificere barrierer for at mindske tøjspild og finde løsninger, som kan gøre det nemmere for forbrugerne at reducere tøjspild.

Deloitte udfører på vegne af Miljøstyrelsen en analyse af de økonomiske og miljømæssige konsekvenser ved at indføre et udvidet producentansvar for tekstilproducenter i Danmark. Vi deltager i følgegruppen af analysen.

Vi samarbejder og udvikler undervisningsmateriale med &Learning i projektet: Aktion Klima. Projektet er støttet af Villum Fonden og har til formål at udvikle et nyt fleksibelt og engagerende læremiddel til udskolingen. Her skal eleverne udforske og skabe løsninger til tre emner: transport, turisme og tøj. 

Vi er altid åbne overfor at indgå værdibaserede og givne samarbejder. Kontakt Sanja hvis du har et forslag til et partnerskab, som vi begge to og verden kan få noget ud af.

Tekstilrevolutionen
Esromgade 15, 1001 stuen,
2200 København N