PARTNERSKABER PÅ TVÆRS AF TEKSTILINDUSTRIEN

Et partnerskab for ambitiøse virksomheder

I Tekstilrevolutionen arbejder vi for en tekstilindustri med et positivt aftryk på verden og de mennesker, der bebor den.

Det gør vi ved at indgå i partnerskaber med, og hjælper de mest ambitiøse brands, der adskiller sig positivt fra resten af industrien.

Med et partnerskab går vi sammen om at skubbe jer og industrien i en bedre retning. Som partner bliver I en del af et netværk af ambitiøse virksomheder, som vi står på mål for.

Vi har valgt at indgå partnerskab med  Tekstilrevolutionen, fordi vi deler visionen om at skabe en bedre tekstilindustri, der lever kærligt og forbundet med mennesker og naturen.
Tekstilrevolutionen opdaterer os på, hvad der sker indenfor lovgivningen og forskningen, og som virksomhed byder vi ind med, hvordan vi kan omsætte det i praksis – sammen opnår vi nye indsigter og finder nye løsninger.
Inge Kindberg

CEO, Our Units

PARTNERE I TEKSTILREVOLUTIONEN

PIONEER PARTNERS
Gennem Tekstilrevolutionen har vi fået dokumentation på forholdet mellem holdbarhed og bæredygtighed på vores produkter. De har et kritisk syn på branchen, men ønsker at hjælpe, og det vil vi gerne støtte op omkring.
Alexander Mygind Andersen

CEO, Viking Rubber Co.

HVORFOR INDGÅ I ET PARTNERSKAB?

Vi tror på, at vi ved at indgå i partnerskaber, kan være med til at ændre på tekstilindustrien hurtigere. Ved at hjælpe jer med at stille skarpt på det, der virkelig batter, kan vi sammen skabe større og vigtigere ændringer, end hvad vi ser, der sker i tekstilindustrien i dag.

Sammen arbejder vi hen mod en tekstilindustri med et positivt aftryk på verden og de mennesker, der bebor den. Vi kommer til at udfordre jer med at skabe mål med større impact og hjælper også på rejsen derhen.

HVEM KAN BLIVE PARTNER?

Vi har to typer partnerskaber: Pioneer Partner og Transition Partner. Dét der adskiller dem er, hvor investeret I vil være i partnerskabet, og hvor højt et ambitionsniveau, I sætter for virksomhedens fremtid.

De fleste goder er fælles for begge typer partnere. Som Pioneer Partner får I lidt ekstra med i købet, men til gengæld stiller vi også højere krav til jeres engagement og ambitionsniveau.

ET PARTNERSKAB FOR DE MEST AMBITIØSE VIRKSOMHEDER

Er du interesseret i at vide mere om vores Partnerskab?

Klik her for at få overblikket over hvad det indeholder og hvad du skal leve op til.

Interesseret i at høre mere om hvad du kan få ud af et partnerskab?

Send en mail med telefonnummer til Maite Andicoechea, så ringer hun til dig for en uforpligtende snak.

Tekstilrevolutionen
Esromgade 15, 1001 stuen,
2200 København N