Studiet sammenligner det, at købe et stykke tøj overfor at indgå i en “tøjbibliotek”-ordning hvor man kan bruge tøj og sende det tilbage.

Det viser at tøjbiblioteker i de fleste scenarier er meget bedre end at købe nyt tøj. Det er fordi købt tøj typisk bliver brugt i meget kortere tid end det kan holde til. Her er tøjbiblioteket meget bedre fordi flere brugere tilsammen bruger tøjet langt længere tid.

Artiklen gør opmærksom på at i særlige scenarier vil tøjbiblioteket have et større aftryk. Det er i de scenarier hvor tøjet har mange brugere i løbet af sin levetid og bliver transporteret meget i bil (andre scenarier tager cykel som udgangspunkt).

Et kritikpunkt kan være at transporten i den virkelige verden sjældent vil være udelukkende for at bytte tøj, men kombineres med andre ærinder. Transporten ville derfor skulle fordeles ud på mange flere produkter og services, men det er meget vanskeligt at regne på.

 

Tekstilrevolutionen
Esromgade 15, 1001 stuen,
2200 København N