Høringssvar til Handlingsplan for Cirkulær Økonomi

I Juni 2020 vedtog regeringen, sammen med et bredt flertal, en aftale om en Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi. Visionen for aftalen er en klimaneutral affaldssektor i 2030, som bunder i en generel omstilling til cirkulær økonomi. Derfor har Miljøministeriet udarbejdet et udkast til en “National plan for forebyggelse og håndtering af affald 2020-2032″, som i december 2020 blev sat til høring.

I forbindelse med det, kommer vi med anbefalinger, som skal kvalificere handlingsplanen på tekstilområdet og hjælpe den danske regering med at trække tekstilindustrien i en mere bæredygtige retning.Vi har i det hele udarbejdet 11 konkrete råd, der både henvender sig til de eksisterende forslag i Høringsudkastet, samt tiltag, der ikke bliver nævnt men som har et stort potentiale til reduktionen og håndteringen af tekstilaffald.  

Det helt store potentiale ligger i at skabe økonomiske incitamenter som skal lokke virksomheder til at producere mere cirkulært og ressourcebesparende. Det handler bl.a. om at indføre udvidet producentansvar, som incitament for skabelsen af tøj med længere holdbarhed. Dertil mener vi at der skal indføres en national kemikalieskat på tøj og tekstiler, en standard for at måle holdbarhed og at der lægges pres på indførelsen af “retten til reparationer” på EU niveau.

 

08.02.2021

 

Tekstilrevolutionen
Esromgade 15, 1001 stuen,
2200 København N