Handlingsplan for FNs Verdensmål i ministerierne

 

Regeringen har opfordrer alle danske virksomheder, kommuner og regioner, organisationer og alle andre med interesse og viden på området til at komme med input til hvordan de bedre kan arbejde med Verdensmålene i ministerierne.

Vi har sendt 20 forslag fordelt på 9 kategorier, for at give input til hvordan regeringen kan komme nogle af de mange udfordringer med verdensmål i tekstilindustrien til livs.

Download Tekstilrevolutionens input til Regeringens Handlingsplan her.

 

30.10.2020

 

White paper

Tekstilrevolutionen
Esromgade 15, 1001 stuen,
2200 København N