Denne rapport (med Dansk Institut for Etisk Handel som medforfattere) handler om Etiopien som nyt produktionsland for tekstilindustrien. Det afdækker de fordele of udfordringer, der findes ved at gå ind i Etiopien.

De helt store nedslagspunkter er at det er særligt billigt at bruge Etiopien, men at der er en del udfordringer med logistik, både på grund af en ikke optimal infrastruktur og fordi landet ikke har kyst (og dermed heller ikke en havn).

Der er til gengæld enorm vækst og tilsyneladende en strk politisk vilje til at gøre Etiopien attraktiv men stadig en del træning er nædvendig for at få produktiviteten op.

Der er også en række udfordringer med miljø (særligt vandforurening) og arbejdsforhold (særligt i forhold til repræsentation af arbejderne)

Link til dokument: Find det her

 

Tekstilrevolutionen
Esromgade 15, 1001 stuen,
2200 København N