Denne Ph.D. af Kerli Kant Hvass fra 2016 udforsker cirkulære forretningsmodeller. Den fokuserer på Post Consumer Textile Waste – dvs. det tøj, der er smidt ud efter at det har været brugt privat.

Hendes kernepointer er at vi skal have systemiske ændringer, der fordrer at nye og mere miljøvenlige forretningsmodeller får bedre vilkår.

 

Link til dokument: Find det her

 

Tekstilrevolutionen
Esromgade 15, 1001 stuen,
2200 København N