Denne videnskabelige artikel handler om det flow, mikroplastik strømmer i, både fra produktion, men primært fra brugsfasen. Den kortlægger flowet i forhold til hvor meget der bliver opfanget i rensningsanlæg og hvor mikroplasten bevæger sig hen efterfølgende og hvor meget der er tale om.

Tekstilrevolutionen
Esromgade 15, 1001 stuen,
2200 København N