Rapporten af den norske NGO Framtiden i våre hender har studeret to af Bestsellers fabrikker i hhv. Indien og Cambodia. De har interviewet en række tekstilarbejdere om deres arbejdsforhold og finder ud af at det står skidt til. Herefter kritiserer de lukketheden fra producenternes side om ikke at vise deres forsyningskæde. De skitserer hvor vigtigt det er med transparens og sætter en liste af kriterier for hvad en producent som minimum burde oplyse.

Læs den primært for at blive klogere på transparens.

 

Link til dokument: Find det her

 

Tekstilrevolutionen
Esromgade 15, 1001 stuen,
2200 København N