Er den Trojanske hest lavet af økobomuld?

med Markus Hatting | Tekstilrevolutionen

Er den Trojanske hest lavet af økobomuld?

I fald du lander i en samtale, der handler om vandforbruget hos økologisk versus konventionelt produceret bomuld og du gerne vil kaste med trumfkort, komme med guldkorn og vinde diskussionen – eller hvis du bare er lidt nysgerrig på hvordan øko-bomuld-verden hænger sammen, så læs med her.

Som du kan se på billedet ovenfor er internettet splittet i denne instans og jeg har fundet ’kilder’, der hævder at øko bomuld bruger 91% mindre vand end konventionelt (fulgt op af statements som ”[Organic cotton:] It is 100% Eco-Friendly prodoct.”)[i]. Omvendt har jeg også fundet kilder, der påstår at øko bruger 17% mere vand end konventionelt dyrket bomuld. Det er selvfølgelig ikke særlig unikt at der er mennesker med internet og trang til at fortælle om deres holdning, der er indbyrdes uenige (og det skulle også være så oppe i tiden at finde på sine egne fakta) så lad os skynde os videre og finde ud af hvad der er op og ned i det her.

Det allervigtigste (men måske kedeligste)

Vi har brug for mere research for ægte at finde ud af det, for det er ikke så lige til. Ja, vi ved godt at du læser for at samle ammunition og trumfkort, så du kan pege på skurkene, så vi skal nok hurtigt komme videre hvis bare du lige anerkender at det er mere kompliceret end som så og der mangler mere forskning før at vi kan sige noget med stor sikkerhed. Er du med? Godt. Så lad os få kørt tropperne i stilling og skue ud over kamppladsen.

I det økologiske kanonhus

På den økologiske side af kamppladsen gøres kanonerne klar og klar til at blive skudt af, er argumentet om at en uforgiftet jord er bedre til at holde vand. Med øko bomuld udpines jorden mindre og er derfor bedre til at holde på vandet.

Andet skud i bøssen er ladt med et lige så stærkt argument, der bygger på forurening; øko bomuld bliver dyrket med mindre gift og gødning i jorden og har derfor mindre risiko for at forurene grundvandet og nærliggende søer og vandløb. Der skal altså bruges færre liters fortyndingsvand til at rydde op, teknisk set (Her snakker vi om ”det grå vand”, som i måske husker fra bloggen om vand)

De konventionelle krydsermissiler

På den anden side af slagmarken lægges der an til at svare igen med argumentet om plads. Det siger at økologisk bomuld har lavere udbytte per areal mark, hvilket øger vandforbruget. Konventionel bomuld vil altså ”bruge vandet mere effektivt”.

Andet missil på denne side af krigsskuepladsen lægger vægt på fortræffelighederne ved den bioteknologiske udvikling: GMO-bomuld (som man ikke må bruge, hvis man vil kalde det øko) har en højere tolerance overfor tørke og behøver færre liter vand for at blive holdt i live.

Hvem bliver sejrherren?

Som der står øverst, er det svært at sige. Det er fordi der er ret mange faktorer, der spiller ind (mest relevant er om der er brugt kunstvanding – ca. 73% af verdens bomuld er høstet fra kunstvandede marker). Det siger en rapport fra Stockholm Environment Institute (2005), der også mener at de to dyrkningsformer ellers ligger meget på samme plan når det handler om vandforbrug.

Det skal dog nævnes igen at vandforbruget for økologisk bomuld er ikke noget, der er undersøgt så grundigt, så det er mega svært at sige noget endeligt.

Så indtil videre er der ikke fundet en vinder – og det kommer nok til at tage lidt tid før vi finder en på denne kampplads.

Referencer:

[i] Ja, vi ved ikke ret meget om det, men 91% mindre er helt sikkert løgn. Simpelthen. Men det kommer af hvordan man jonglerer med tallene, for hvis man godtager sætninger som ”Det meste af alt økologisk bomuld bruger ikke kunstvanding” og derefter udvælger de rigtige (eller ingen) kilder til reference, kan man sikkert godt komme til den konklusion. Som en kæk sidebemærkning bør man også være skeptisk overfor kilder, der ikke kan stave til ”product”.